Kummilapsitoiminta

Kummilapsitoiminta

Kummilapsen hankkiminen kehitysmaasta on oiva keino auttaa! Monet luotettavat järjestöt tarjoavat tällaisia kummilapsia, joita voit tukea kuukausittaisilla lahjoituksilla. Näiden lahjoitusten suuruus ei ole kovin korkea, joten lähes kenellä tahansa on niin halutessaan mahdollisuus liittyä mukaan.
Kummilapsia on tarjolla monessa eri maassa esimerkiksi Afrikassa ja Aasiassa. Osa järjestöistä ylläpitää lastenkoteja, joissa järjestön auttamat lapset asuvat ikään kuin omassa perheessään – perheessä, jossa on äiti, joka huolehtii lastenkotiin sijoitetuista lapsista kodinomaisissa olosuhteissa. Tällainen toiminta sisältää monia hyviä puolia. Ensinnäkin sijoitetut lapset pääsevät asumaan kodinomaisiin olosuhteisiin, joissa heillä on mahdollista kasvaa ”sisarusten” kanssa. Tällainen ratkaisu on lähes aika suurta laitosta parempi ratkaisu. Lisäksi lapsi saa elää itselleen tutun kulttuuripiirin keskellä – aasialaista lasta ei tuoda Eurooppaan eikä afrikkalaista Amerikkaan, vaan nämä lapset saavat elää sen kulttuurin ja kielen keskellä, johon he ovat syntymästään lähtien tottuneet.

Adoptoitujen lasten kohdalla puhutaan usein siitä, kuinka nämä lapset joutuvat jossakin vaiheessa elämäänsä usein käymään läpi identiteettikriisin tapaisen tapahtumasarjan – erityisesti, jos heidät on adoptoitu kovin erilaisista olosuhteista kuin missä adoptioperhe elää. Esimerkiksi tummaihoinen afrikkalainen adoptiolapsi voi joutua kokemaan Suomessa ennakkoluuloja. Toki myös kansainväliselle adoptiolle on sijansa, mutta kummilasten tukeminen lähtömaassa on toinen erittäin varteenotettava vaihtoehto, joka auttaa tukemaan tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria.
Kummilapsitoiminta voi olla antoisaa myös kummina toimivalle henkilölle. Ainakin osa kummilapsia välittävistä järjestöistä tarjoaa kummeille mahdollisuuden pitää yhteyttä kummilapseensa ja lähettää vuosittain kummille kirjeen, jossa kerrotaan kummilapsen edistymisestä. Kummilapsen valokuva ja taustatarinan kuuleminen tekevät auttamisesta huomattavasti henkilökohtaisempaa kuin sellainen auttaminen, jossa rahaa lahjoitetaan kasvottomalle kohteelle. Osa kummeista on jopa päässyt vierailemaan kummilapsensa kotona, mikä on entisestään tiivistänyt kummin ja kummilapsen suhdetta. Tällaisesta auttamisesta jää hyvä mieli!

Mikrolainat

Eräs toinen hyvä tapa auttaa kehitysmaiden perheitä, on kehitysmaiden naisille tarjottavat mikrolainat. Naiset käyttävät usein varansa lapsiinsa, mikä saattaa esimerkiksi mahdollistaa lapsen koulunkäynnin ja saada näin aikaan kauaskantoisia seurauksia. Mikrolainan myöntäminen tarkoittaa sitä, että kehitysmaassa asuvalle naiselle annetaan länsimaalaisittain pienimuotoinen pikalainaa, jonka avulla hän voi aloittaa omaa pienimuotoista yritystoimintaa. Osa naisista on saanut kehitettyä omaa toimintaansa siten, että on lopulta pystynyt työllistämään useita henkilöitä sekä siten, että toiminnasta on ollut suurta hyötyä koko kyläyhteisölle.

On aikamoisen upeaa kuulla, kuinka jo yksi ompelukone voi olla ahkerissa käsissä niin merkittävä hankinta, että sen avulla on voitu perustaa koko kyläyhteisöä hyödyttävä yritys. Tai että vuohien ostaminen voi kehitysmaassa olla niin hyvä idea, että mikrolainansa tällaiseen hankintaan käyttänyt kyläinen kohoaakin arvoasteikossa monta pykälää ja saakin vuohista pian perheelleen kunnollisen elannon. Vuohi on kehitysmaissa erinomainen eläin, koska se on kestävä ja sen hoito on helppoa. Lisäksi vuohet lisääntyvät nopeasti eli vuohipariskunnan ostaneella saattaakin pian olla kasassa pieni vuohilauma. Vuohesta saadaan niin lihaa kuin maitoakin eli se tarjoaa emännälleen ja emännän perheelle myös ravintoa. Tavallinen yksityishenkilö voi osallistua myös mikrolainojen myöntämiseen eikä tällainenkaan auttaminen vaadi suuria varoja. Sen sijaan tällaisesta auttamisesta voi olla erittäin suurta apua niin kehitysmaassa asuvalle naiselle kuin hänen perheelleenkin. On erittäin inspiroivaa kuulla tarinoita siitä, kuinka jo melko pienellä panostuksella on saatu aikaan suuria!

Sanonta, jonka mukaan köyhälle on parempi antaa onki kuin kalansaalis, on erittäin osuva, koska kalansaaliin antaminen köyhälle valmiina ikään kuin kultalautasella, vie toki köyhän nälän pois hetkeksi, mutta ei opeta häntä tekemään itse aktiivisesti mitään oman tilanteensa kohentamiseksi. Jos sen sijaan köyhälle annetaankin onki eli ne välineet, joiden avulla hänen on mahdollista itse ponnistellen ansaita elantonsa, on vaikutus huomattavasti pitkäaikaisempi.